183/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 8 § i statsrådets förordning av den 14 november 2002 om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) ett nytt 7 mom. som följer:

8 §
Timfördelningen i undervisningen för ungdomar

Den studerande skall dela upp studierna i de obligatoriska kurserna i gymnastik på minst två läsår.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Undervisningsråd
Heikki Blom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.