160/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 september 2000 om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården (811/2000) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1262/2005, som följer:

30 §
Ikraftträdande

Denna lag är i kraft till och med den 31 mars 2011.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

De kommuner och samkommuner som godkänts för försöket före lagens ikraftträdande deltar fortfarande i försöket, om de inte lämnar social- och hälsovårdsministeriet ett meddelande om att de avstår från försöket. Meddelandet skall lämnas senast den 30 april 2007.

RP 253/2006
ShUB 47/2006
RSv 232/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.