97/2007

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 2007

Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådan den lyder i lagen 1101/2006, bestämt att Koncernskattecentralen skall vara behöriga skatteverket vid beskattningen av de skattskyldiga som nämnts i bilagan till detta beslut från och med 1.1.2007.

Helsingfors den 31 januari 2007

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.