68/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av 2 a kap. 6 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 a kap. 6 § i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådan paragrafen lyder i lag 550/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

6 §
Eftergift i fråga om förvandlingsstraff för böter eller delar av böter

Ett bötesstraff som dömts ut i strafforderförfarande och vars belopp är högst 20 dagsböter förvandlas inte till fängelse. Böterna förvandlas inte heller till fängelse när domstolen har dömt ut dem i en rättegång till följd av gensaga mot straffanspråket.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Denna lag tillämpas på böter som dömts ut i en rättegång till följd av gensaga mot ett straffanspråk, om allmänna åklagaren har fått en anmälan om gensaga efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 203/2006
LaUB 21/2006
RSv 210/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.