48/2007

Given i Helsingfors den 25 januari 2007

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 7―9 § i förordningen av den 18 september 1987 om service och stöd på grund av handikapp (759/1987).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Helsingfors den 25 januari 2007

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Lotta Silvennoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.