24/2007

Given i Helsingfors den 16 januari 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) i bilaga 1 punkterna 25, 28, 31, 35―39, 42, 44, 45 och 47 samt i bilaga 2 ingressen, punkterna 19, 36 och 46 samt punkt C i förklaringen, av dem punkt 28 i bilaga 1 sådan punkten lyder i förordning 1196/2005, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2007.

Helsingfors den 16 januari 2007

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.