Ursprungliga författningar: 2007

1510/2007
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1509/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1508/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1507/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
1506/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1505/2007
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
1504/2007
Lag om ändring av universitetslagen
1503/2007
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2008
1502/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
1501/2007
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.