Ursprungliga författningar: 2006

1300/2006
Lag om ändring av folkpensionslagen
1299/2006
Lag om besvärsnämnden för social trygghet
1298/2006
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1297/2006
Lag om statens pensionsfond
1296/2006
Lag om införande av lagen om statens pensioner
1295/2006
Lag om statens pensioner
1294/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
1293/2006
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1292/2006
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1291/2006
Lag om införande av lagen om sjömanspensioner
1290/2006
Lag om sjömanspensioner
1289/2006
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1288/2006
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
1287/2006
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1286/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1285/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
1284/2006
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1283/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1282/2006
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1281/2006
Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1280/2006
Lag om pension för lantbruksföretagare
1279/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
1278/2006
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1277/2006
Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1276/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1275/2006
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1274/2006
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1273/2006
Lag om införande av lagen om pension för företagare
1272/2006
Lag om pension för företagare
1271/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1270/2006
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
1269/2006
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1268/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1267/2006
Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
1266/2006
Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter
1265/2006
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
1264/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1263/2006
Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1262/2006
Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1261/2006
Lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen
1260/2006
Lag om ändring av kemikalielagen
1259/2006
Lag om växtskyddsmedel
1258/2006
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
1257/2006
Lag om ändring av lönegarantilagen
1256/2006
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1255/2006
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1254/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
1253/2006
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1252/2006
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1251/2006
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.