Ursprungliga författningar: 2006

300/2006
Lag om ändring av djurskyddslagen
299/2006
Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
298/2006
Lag om ändring av läkemedelslagen
297/2006
Lag om ändring av lagen om veterinär gränskontroll
296/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
295/2006
Lag om ändring av 3 § i patentlagen
294/2006
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
293/2006
Lag om ändring av folkhälsolagen
292/2006
Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten
291/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om de kostnader per enhet för en byggnad vilka utgör grund för strukturstödet för gårdsbruk och motsvarande stöd för företagsverksamhet
290/2006
Kommunikationsministeriets förordning om en skylt för information om skyldigheten att använda bilbälte i bussar
289/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
288/2006
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om ordningsbotsförseelser
287/2006
Lag om ändring av kemikalielagen
286/2006
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
285/2006
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
284/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om mätning av volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin med hjälp av maskinens mätdon
283/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
282/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven
281/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
280/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
279/2006
Statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning
278/2006
Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering
277/2006
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
276/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
275/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
274/2006
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
273/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
272/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan och ansökan i samband med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt om skyldigheten att föra bok över innesluten användning samt om räddningsplanen
271/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 a § i förordningen om häradsåklagare
270/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om riksåklagarämbetet
269/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
268/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
267/2006
Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
266/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2005, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2005, extensifieringsersättningen för 2005, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2005 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2005
265/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på nationellt husdjursstöd år 2006
264/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2006
263/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
262/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
261/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 11 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken
260/2006
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
259/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
258/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst
257/2006
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
256/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
255/2006
Lag om penninginsamlingar
254/2006
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
253/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer
252/2006
Lag om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor
251/2006
Lag om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.