1459/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut,

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 december 2005 om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet (1092/2005) förordningens rubrik och

fogas till förordningen ett nytt 1 § 5 mom. som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet åren 2006 och 2007

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår dessutom bestämmelser om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.10.61 och 30.10.62 i statsbudgeten för år 2007 samt av de medel som anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2007 då stöd beviljas och betalas enligt 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten och 3 mom. samt 16, 21 och 32 § i finansieringslagen, för stödjande av annan företagsverksamhet på grundval av sådana ansökningar som har gjorts anhängiga år 2006 eller tidigare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannu Porkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.