1456/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministern, föreskrivs:

1 §

Det slutdokument som upprättades i Paris den 5 december 2005 vid det möte mellan företrädare för regeringarna som behandlade en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008 och som godkänts av republikens president den 22 december 2006 och om vilken Europeiska rymdorganets (ESA) generaldirektör som är depositarie för förklaringen har underrättats den 22 december 2006 träder för Finlands del i kraft internationellt den 1 januari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av underrättelsen om en förlägning av giltighetstiden har Finland lämnat en underrättelse om att den tidigare reservationen (FördS 26/2002) fortfarande gäller.

3 §

Bestämmelserna i slutdokumentet är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

(Slutdokumentet hålls framlagt för allmänheten och kan erhållas på handels- och industriministeriet som även lämnar uppgifter om det på finska och svenska.)

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.