1454/2006

Givet i Helsingfors den 29 december 2006

Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet

Republikens President befriar på begäran, räknat från den 1 januari 2007,

politices magistern, riksdagsledamoten Jan-Erik Enestam från medlemskap i statsrådet och från uppdraget att vara miljöminister samt att såsom minister behandla ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Republikens President utnämner och förordnar, räknat från samma tidpunkt,

partiordföranden, politices magistern, statssekreteraren Stefan Erik Wallin till medlem av statsrådet och till miljöminister samt till minister för behandling av ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.