1438/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten och 47 § 3 mom. i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998), sådana de lyder i lag 247/2002:

1 §

Förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007 är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som nämns i bilagan till denna förordning. Förhandsröstning vid beskickningarna och deras verksamhetsställen anordnas under de tider som anges i bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 8 januari 2007 och gäller till den 31 mars 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Minister
Tuula Haatainen

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.