1435/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av statsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Luxemburg den 25 april 2005 ingångna fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, som riksdagen har godkänt den 19 juni 2006 och som republikens president har ratificerat den 21 juli 2006 och i fråga om vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Italiens regering den 2 augusti 2006, träder i kraft den 1 januari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 21 juli 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (652/2006), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 januari 2007.

3 §

De bestämmelser i fördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 115/2006)

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.