1428/2006

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2006

Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta

Finlands Bank meddelar med stöd av 12 a § räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/1982), sådan den lyder i lag av den 3 maj 2002 (340/2002), att den referensränta som avses i 12 § räntelagen och som baseras på Europeiska centralbankens senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion är 4,0 procent och den dröjsmålsränta som avses i 4 § 1 mom. är 11 procent per år i sex månader från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

FINLANDS BANK


Sinikka Salo Direktionsmedlem


Pentti Hakkarainen Direktionsmedlem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.