1416/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 september 2006 om resurser för social- och hälsovården år 2007 (779/2006) 1, 2, 6 och 7 § som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 12 677 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0 – 6-åringar 4 916,24 602,10
7 – 64-åringar 240,79 686,35
65 – 74-åringar 652,71 1 622,79
75 – 84-åringar 3 935,40 3 129,86
personer som fyllt 85 år 10 965,83 5 433,66
6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 296,75 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 603,04 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.