1400/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner

I enlighet med arbetsministeriets beslut,

ändras arbetsministeriets förordning av den 31 december 2002 om pendlingsregioner (1368/2002), ändrad genom arbetsministeriets förordning av den 19 december 2003 (1246/2003), ändrad genom arbetsministeriets förordning av den 20 december 2004 (1280/2004) och genom arbetsministeriets förordning av den 28 december 2005 (1269/2005), så att pendlingsregionerna Haukivuori, Kodisjoki, Kuivaniemi, Luopioinen, Maxmo, Mietoinen, Pieksänmaa, Ruukki, Sumiainen, Suodenniemi, Suolahti, Toijala, Viiala, Viljakkala, Vuolijoki och Vörå blir avskaffade, samt att pendlingsregionen Punkalaidun stryks från Satakunta arbetskrafts- och näringscentral, pendlingsregionerna Akaa och Vörå-Maxmo fogas till och ändringar i följande kommuners pendlingsregioner fullbordas:


Nylands arbetskrafts- och näringscentral

Karis: Bjärnå, Ekenäs, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Karis, Karislojo, Kisko, Kyrkslätt, Lojo, Pojo, Salo, Sammatti, Sjundeå, Suomusjärvi, Vanda

Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral

Aura: Aura, Halikko, Koski, Kuusjoki, Lemu, Loimaa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Villnäs, Yläne, Åbo

Gustavs: Gustavs, Iniö, Lemu, Merimasku, Mynämäki, Nystad, Nådendal, Reso, Tövsala, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Iniö: Gustavs, Iniö, Lemu, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nådendal, Reso, Rimito, Tövsala, Velkua, Villnäs, Åbo

Laitila: Eura, Euraåminne, Kiukainen, Kjulo, Laitila, Lappi, Lemu, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Pyhäranta, Raumo, Reso, Rusko, Säkylä, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Villnäs, Yläne, Åbo

Lemu: Aura, Laitila, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, S:t Karins, Sagu, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Lundo: Aura, Halikko, Koski, Kuusjoki, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pertteli, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Villnäs, Yläne, Åbo

Masku: Aura, Koski, Laitila, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

Merimasku: Aura, Gustavs, Laitila, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Mynämäki: Aura, Laitila, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Pemar, Pikis, Pyhäranta, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

Nousis: Aura, Laitila, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

Nystad: Gustavs, Laitila, Lappi, Lemu, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Pyhäranta, Raumo, Tövsala, Vehmaa, Villnäs

Nådendal: Aura, Laitila, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Villnäs, Åbo

Pargas: Korpo, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Nådendal, Nagu, Nousis, Pargas, Pemar, Pikis, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Åbo

Pemar: Aura, Bjärnå, Halikko, Kiikala, Kimito, Koski, Kuusjoki, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Muurla, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pertteli, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Villnäs, Yläne, Åbo

Pikis: Aura, Bjärnå, Halikko, Kimito, Koski, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Muurla, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pertteli, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Villnäs, Åbo

Pyhäranta: Eura, Euraåminne, Laitila, Lappi, Mynämäki, Nystad, Pyhäranta, Raumo, Säkylä, Vehmaa

Pöytyä: Alastaro, Aura, Halikko, Humppila, Koski, Kuusjoki, Lemu, Loimaa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Säkylä, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Vampula, Yläne, Ypäjä, Åbo

Reso: Aura, Halikko, Laitila, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

Rimito: Aura, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Rusko: Aura, Halikko, Koski, Laitila, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

S:t Karins: Aura, Halikko, Kimito, Koski, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nagu, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Villnäs, Åbo

Tarvasjoki: Aura, Halikko, Koski, Kuusjoki, Loimaa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pertteli, Pikis, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Yläne, Åbo

Tövsala: Gustavs, Iniö, Laitila, Lemu, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Reso, Rimito, Rusko, Tövsala, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Vahto: Aura, Koski, Laitila, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

Vehmaa: Gustavs, Laitila, Lemu, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Pyhäranta, Reso, Rimito, Rusko, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Velkua: Gustavs, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Pikis, Reso, Rimito, Rusko, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Villnäs: Aura, Gustavs, Laitila, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nystad, Nådendal, Pemar, Pikis, Reso, Rimito, Rusko, S:t Karins, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Åbo

Yläne: Alastaro, Aura, Eura, Huittinen, Kjulo, Koski, Laitila, Lemu, Loimaa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Säkylä, Tarvasjoki, Vahto, Vampula, Yläne, Ypäjä, Åbo

Åbo: Aura, Halikko, Kimito, Koski, Lemu, Lundo, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Nousis, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pikis, Pöytyä, Reso, Rimito, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne, Åbo

Satakunta arbetskrafts- och näringscentral

Björneborg: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Kiikoinen, Kiukainen, Kumo, Lappi, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Raumo, Sastmola, Siikainen, Ulvsby

Eura: Alastaro, Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Luvia, Nakkila, Oripää, Pyhäranta, Raumo, Säkylä, Ulvsby, Vampula, Yläne, Äetsä

Euraåminne: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Luvia, Nakkila, Norrmark, Pyhäranta, Raumo, Säkylä, Ulvsby

Harjavalta: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Lappi, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Raumo, Säkylä, Ulvsby, Vammala, Äetsä

Jämijärvi: Honkajoki, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Parkano, Påmark, Tavastkyro, Ylöjärvi

Kankaanpää: Björneborg, Honkajoki, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi, Norrmark, Parkano, Påmark, Siikainen, Storå, Vammala

Kiikoinen: Björneborg, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Kiikoinen, Kiukainen, Kumo, Lavia, Mouhijärvi, Nakkila, Norrmark, Tavastkyro, Ulvsby, Vammala, Äetsä

Kiukainen: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Luvia, Nakkila, Raumo, Säkylä, Ulvsby, Vampula, Äetsä

Kjulo: Alastaro, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Nakkila, Oripää, Raumo, Säkylä, Ulvsby, Vammala, Vampula, Yläne, Äetsä

Lappi: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Luvia, Nakkila, Nystad, Pyhäranta, Raumo, Säkylä, Ulvsby

Lavia: Björneborg, Harjavalta, Honkajoki, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Kumo, Lavia, Mouhijärvi, Nakkila, Norrmark, Påmark, Tavastkyro, Ulvsby, Vammala, Äetsä

Luvia: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Kiukainen, Kumo, Lappi, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Raumo, Ulvsby

Nakkila: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Kumo, Lappi, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Raumo, Säkylä, Ulvsby

Påmark: Björneborg, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Sastmola, Siikainen, Ulvsby

Raumo: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Luvia, Nakkila, Nystad, Pyhäranta, Raumo, Säkylä, Ulvsby

Säkylä: Alastaro, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Laitila, Lappi, Loimaa, Mynämäki, Nakkila, Oripää, Pöytyä, Raumo, Säkylä, Vammala, Vampula, Yläne, Äetsä

Ulvsby: Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Lappi, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Raumo, Ulvsby

Vampula: Alastaro, Eura, Huittinen, Humppila, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Loimaa, Mellilä, Oripää, Punkalaidun, Pöytyä, Säkylä, Vammala, Vampula, Yläne, Äetsä

Tavastlands arbetskrafts- och näringscentral

Forssa: Akaa, Forssa, Humppila, Högfors, Jockis, Kalvola, Kiikala, Koski, Kuusjoki, Kylmäkoski, Loimaa, Loppi, Marttila, Mellilä, Nummi-Pusula, Punkalaidun, Renko, Salo, Somero, Tammela, Tavastehus, Urjala, Ypäjä

Hattula: Akaa, Hattula, Hauho, Hämeenkoski, Janakkala, Kalvola, Kylmäkoski, Lammi, Loppi, Pälkäne, Renko, Riihimäki, Tavastehus, Tuulos, Valkeakoski

Hauho: Hattula, Hauho, Hämeenkoski, Janakkala, Kalvola, Kangasala, Kuhmalahti, Lammi, Pälkäne, Renko, Tavastehus, Tuulos, Valkeakoski

Humppila: Akaa, Alastaro, Forssa, Humppila, Jockis, Kalvola, Koski, Kylmäkoski, Loimaa, Mellilä, Oripää, Punkalaidun, Pöytyä, Somero, Tammela, Urjala, Vampula, Ypäjä

Kalvola: Akaa, Forssa, Hattula, Hauho, Humppila, Janakkala, Jockis, Kalvola, Kylmäkoski, Lammi, Lempäälä, Pälkäne, Renko, Tammela, Tavastehus, Tuulos, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti

Lammi: Asikkala, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hollola, Hämeenkoski, Janakkala, Kalvola, Kärkölä, Lahtis, Lammi, Padasjoki, Pälkäne, Renko, Riihimäki, Tavastehus, Tuulos

Padasjoki: Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Lahtis, Lammi, Padasjoki, Tuulos

Tavastehus: Akaa, Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hyvinge, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, Kalvola, Kylmäkoski, Lammi, Loppi, Pälkäne, Renko, Riihimäki, Tammela, Tavastehus, Tuulos, Valkeakoski

Tuulos: Hattula, Hauho, Hollola, Hämeenkoski, Janakkala, Kalvola, Lahtis, Lammi, Padasjoki, Pälkäne, Renko, Tavastehus, Tuulos

Birkalands arbetskrafts- och näringscentral

Akaa: Akaa, Birkala, Hattula, Humppila, Kalvola, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Punkalaidun, Pälkäne, Tammerfors, Tavastehus, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti

Birkala: Akaa, Birkala, Ikalis, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Tammerfors, Tavastkyro, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Ylöjärvi

Ikalis: Birkala, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, Kuru, Lavia, Mouhijärvi, Nokia, Parkano, Tammerfors, Tavastkyro, Vammala, Ylöjärvi

Juupajoki: Juupajoki, Jämsä, Jämsänkoski, Kangasala, Kuhmalahti, Mänttä, Orivesi, Ruovesi, Vilppula

Kangasala: Akaa, Birkala, Hauho, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Tammerfors, Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi

Kuhmalahti: Hauho, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Tammerfors

Kuru: Ikalis, Kihniö, Kuru, Parkano, Ruovesi, Tammerfors,Tavastkyro, Virdois, Ylöjärvi

Kylmäkoski: Birkala, Forssa, Hattula, Humppila, Kalvola, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Punkalaidun, Pälkäne, Tammerfors, Tavastehus, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Viiala

Lempäälä: Birkala, Kalvola, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Punkalaidun, Pälkäne, Tammerfors, Tavastehus, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi

Mouhijärvi: Birkala, Ikalis, Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi, Nokia, Tammerfors, Tavastkyro, Vammala, Ylöjärvi, Äetsä

Mänttä: Juupajoki, Jämsä, Jämsänkoski, Keuruu, Multia, Mänttä, Orivesi, Ruovesi, Vilppula

Nokia: Birkala, Ikalis, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Tammerfors, Tavastkyro, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Ylöjärvi, Äetsä

Orivesi: Birkala, Juupajoki, Jämsä, Jämsänkoski, Kangasala, Kuhmalahti, Mänttä, Orivesi, Pälkäne, Ruovesi, Tammerfors, Vilppula, Ylöjärvi

Punkalaidun: Akaa, Alastaro, Forssa, Huittinen, Humppila, Jockis, Kumo, Kylmäkoski, Lempäälä, Loimaa, Mellilä, Oripää, Punkalaidun, Urjala, Vammala, Vampula, Vesilahti, Ypäjä, Äetsä

Pälkäne: Akaa, Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Kangasala, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kylmäkoski, Lammi, Lempäälä, Orivesi, Padasjoki, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Tuulos, Valkeakoski

Pälkäne: Akaa, Birkala, Hattula, Hauho, Kalvola, Kangasala, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kylmäkoski, Lammi, Lempäälä, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Tammerfors, Tavastehus, Tuulos, Valkeakoski

Tammerfors: Birkala, Ikalis, Kangasala, Kuhmalahti, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Ruovesi, Tammerfors, Tavastkyro, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Ylöjärvi

Tavastkyro: Birkala, Ikalis, Jämijärvi, Kiikoinen, Kuru, Lavia, Mouhijärvi, Nokia, Parkano, Tammerfors, Tavastkyro, Vammala, Vesilahti, Ylöjärvi

Urjala: Akaa, Birkala, Forssa, Humppila, Jockis, Kalvola, Kylmäkoski, Lempäälä, Loimaa, Punkalaidun, Tammela, Tammerfors, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Ypäjä

Valkeakoski: Akaa, Birkala, Hattula, Hauho, Kalvola, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Pälkäne, Tammerfors, Tavastehus, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi

Vammala: Birkala, Harjavalta, Huittinen, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Kjulo, Kumo, Lavia, Mouhijärvi, Nokia, Punkalaidun, Säkylä, Tammerfors, Tavastkyro, Urjala, Vammala, Vampula, Vesilahti, Ylöjärvi, Äetsä

Vesilahti: Akaa, Birkala, Kalvola, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Punkalaidun, Tammerfors, Tavastkyro, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Ylöjärvi

Ylöjärvi: Birkala, Ikalis, Jämijärvi, Kangasala, Kuru, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Orivesi, Tammerfors, Tavastkyro, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Ylöjärvi

Äetsä: Alastaro, Eura, Harjavalta, Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Lavia, Mouhijärvi, Nokia, Punkalaidun, Säkylä, Vammala, Vampula, Äetsä

Södra Savolax arbetskrafts- och näringscentral

Jorois: Jorois, Juva, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi, Varkaus

Juva: Jorois, Juva, Nyslott, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, S:t Michel, Sulkava

Kangasniemi: Hankasalmi, Hirvensalmi, Joutsa, Kangasniemi, Leivonmäki, Pieksämäki, S:t Michel, Toivakka

Pieksämäki: Hankasalmi, Joroinen, Kangasniemi, Pieksämäki, Rautalampi, Suonenjoki, Varkaus

S:t Michel: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Ristiina, S:t Michel, Suomenniemi

Norra Savolax arbetskrafts- och näringscentral

Rautalampi: Hankasalmi, Konnevesi, Pieksämäki, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto

Suonenjoki: Hankasalmi, Karttula, Konnevesi, Kuopio, Leppävirta, Pieksämäki, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto

Varkaus: Heinävesi, Jorois, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi, Varkaus

Vieremä: Idensalmi, Kiuruvesi, Pyhäntä, Sonkajärvi, Vieremä

Mellersta Finlands arbetskrafts- och näringscentral

Hankasalmi: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Kangasniemi, Konnevesi, Laukaa, Pieksämäki, Rautalampi, Suonenjoki, Toivakka, Äänekoski

Jyväskylä: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Laukaa, Leivonmäki, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski

Jyväskylä lk: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Laukaa, Leivonmäki, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski

Jämsä: Juupajoki, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Jämsä, Jämsänkoski, Keuruu, Korpilahti, Kuhmoinen, Muurame, Mänttä, Orivesi, Petäjävesi, Vilppula

Jämsänkoski: Juupajoki, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Jämsä, Jämsänkoski, Keuruu, Korpilahti, Kuhmoinen, Muurame, Mänttä, Orivesi, Petäjävesi, Vilppula

Konnevesi: Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa, Rautalampi, Suonenjoki, Vesanto, Äänekoski

Kuhmoinen: Asikkala, Jämsä, Jämsänkoski, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Padasjoki, Pälkäne

Laukaa: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Konnevesi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski

Saarijärvi: Jyväskylä, Kannonkoski, Karstula, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Pylkönmäki, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Uurainen: Jyväskylä, Jyväskylä lk, Keuruu, Korpilahti, Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pylkönmäki, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski

Äänekoski: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Konnevesi, Laukaa, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral

Alahärmä: Alahärmä, Evijärvi, Jakobstad, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi, Lappo, Nurmo, Nykarleby, Oravais, Pedersöre, Storkyro, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Kauhava: Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Kortesjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Lappo, Nurmo, Oravais, Seinäjoki, Storkyro, Vimpeli, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Töysä: Alajärvi, Alavus, Etseri, Kuortane, Lehtimäki, Nurmo, Seinäjoki, Soini, Töysä

Ylihärmä: Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi, Lappo, Lillkyro, Nurmo, Nykarleby, Oravais, Seinäjoki, Storkyro, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Ylistaro: Alahärmä, Ilmajoki, Kauhava, Korsholm, Kurikka, Laihela, Lappo, Lillkyro, Nurmo, Oravais, Seinäjoki, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Österbottens arbetskrafts- och näringscentral

Korsholm: Jurva, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Oravais, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylistaro

Laihela: Ilmajoki, Jurva, Korsholm, Kurikka, Laihela, Lillkyro, Malax, Nurmo, Seinäjoki, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylistaro

Lillkyro: Jurva, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Malax, Nurmo, Oravais, Seinäjoki, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Malax: Jurva, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Närpes, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo

Nykarleby: Alahärmä, Jakobstad, Karleby, Kortesjärvi, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Oravais, Pedersöre, Vörå-Maxmo, Ylihärmä

Oravais: Alahärmä, Jakobstad, Kauhava, Korsholm, Kortesjärvi, Lillkyro, Nykarleby, Oravais, Pedersöre, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Storkyro: Alahärmä, Ilmajoki, Jurva, Kauhava, Korsholm, Laihela, Lappo, Lillkyro, Malax, Nurmo, Oravais, Seinäjoki, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Vasa: Jurva, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Närpes, Oravais, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylistaro

Vörå-Maxmo: Alahärmä, Kauhava, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Malax, Nykarleby, Oravais, Storkyro, Vasa, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro

Norra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral

Brahestad: Brahestad, Kalajoki, Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti

Ii: Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Uleåborg, Simo, Yli-Ii

Kempele: Haukipudas, Ii, Karlö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Ylikiiminki

Kestilä: Kestilä, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila, Vaala

Limingo: Brahestad, Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Vihanti

Lumijoki: Brahestad, Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Oulunsalo, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg

Oulainen: Alavieska, Brahestad, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Sievi, Siikajoki, Vihanti, Ylivieska

Oulunsalo: Haukipudas, Ii, Karlö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Ylikiiminki

Pyhäjoki: Brahestad, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti, Ylivieska

Pyhäntä: Kestilä, Kiuruvesi, Kärsämäki, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Vieremä

Rantsila: Haapavesi, Kempele, Kestilä, Limingo, Piippola, Pulkkila, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Vihanti

Siikajoki: Brahestad, Kempele, Limingo, Lumijoki, Oulainen, Oulunsalo, Pyhäjoki, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Vihanti

Tyrnävä: Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Ylikiiminki

Uleåborg: Haukipudas, Ii, Karlö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siikajoki, Tyrnävä, Uleåborg, Yli-Ii, Ylikiiminki

Vihanti: Brahestad, Haapavesi, Limingo, Merijärvi, Oulainen, Pulkkila, Pyhäjoki, Rantsila, Siikajoki, Vihanti, Ylivieska

Yli-Ii: Haukipudas, Ii, Kiiminki, Uleåborg, Yli-Ii, Ylikiiminki

Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral

Kajana: Hyrynsalmi, Kajana, Paltamo, Ristijärvi, Sonkajärvi, Sotkamo

Kuhmo: Kuhmo, Sotkamo

Sotkamo: Kajana, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo

Vaala: Kestilä, Muhos, Paltamo, Puolanka, Utajärvi, Vaala

Lapplands arbetskrafts- och näringscentral

Simo: Ii, Kemi, Keminmaa, Simo

I fråga om Simo centrum dessutom Torneå centrumDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Jari Peura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.