1397/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002) 23 §, sådan den lyder i förordning 1221/2005, som följer:

23 §
Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention

Kommuner, föreningar, stiftelser och sociala företag kan i arbete hos ett företag, en förening, en stiftelse eller en enskild person placera en handikappad, långtidsarbetslös eller en svårsysselsatt person som de anställt med lönesubvention. Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention förutsätter att den som får lönesubvention underrättar arbetskraftsbyrån om detta innan placeringen börjar och bifogar en försäkran av den som ordnar arbetet om att denne inte under de nio månaderna närmast innan försäkran lämnades av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat arbetstagare inom pendlingsregionen i samma eller likadana uppgifter eller förkortat deras arbetstid.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2006

Arbetsminister
Tarja Filatov

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.