1383/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om statsrådets kansli (459/2003) 6 § 1 mom. 2 punkten och 7 § 1 mom.,

sådana de lyder, 6 § 1 mom. 2 punkten i förordning 965/2003 och 7 § 1 mom. i förordning 381/2004, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är:


2) för direktören för enheten för ägarstyrning, chefen för statsrådets EU-sekretariat, biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat och chefen för ekonomiska rådets sekretariat högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,


7 §
Tillsättande av tjänster och utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, direktörer, regeringsråd, finansråd, byggnadsråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet, biträdande chefen för EU-sekretariatet och chefen för ekonomiska rådets sekretariat utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.