1345/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om barndagvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 16 mars 1973 om barndagvård (239/1973) 6 § 5 mom., sådant det lyder i förordning 806/1992, som följer:

6 §

Kommunen kan göra undantag från de relationstal som nämns i 1 och 2 mom. om de genomsnittliga vårddagarna för barnen fortlöpande är betydligt färre än verksamhetsdagarna. Undantaget kan göras så att det annat än kortvarigt inte vårdas fler barn samtidigt än vad det totala relationstalet förutsätter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Tarja Kahiluoto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.