1338/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 12 april 2005 mellan republiken Finlands regering och republiken Guatemalas regering ingångna överenskommelsen om främjande och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 23 maj 2006 och godkänts av republikens president den 21 juli 2006 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 december 2006, är i kraft från den 6 januari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 21 juli 2006 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar (656/2006) träder i kraft den 6 januari 2007.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 januari 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 108/2006)

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.