1337/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 december 2000 om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) 41 § 2 mom. som följer:

41 §

Beslut om beviljande av stöd kan med stöd av denna lag fattas till utgången av 2007. Beslut om utbetalning av stöd kan i fråga om finansiering ur Europeiska gemenskapens strukturfonder och motsvarande nationella finansiering fattas till utgången av 2008. Beslut om utbetalning som gäller enbart nationell finansiering kan fattas i enlighet med beslutsvillkoren för utbetalning av stöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 162/2006
EkUB 15/2006
RSv 165/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.