1335/2006

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att den i 69 a § lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (225/2002) avsedda referensräntan som skall användas som ränta på försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheten (188/1977) är 4,62 procent från och med den 1 januari 2007.

Helsingfors den 22 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.