1320/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i lagen av den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1068/2005, ett nytt 3 mom. som följer:

27 §
Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2007 och 2008 minskas med 0,96 euro per invånare för finansiering av kostnaderna för utvecklande av statens och kommunernas gemensamma datasystem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 262/2006
FvUB 27/2006
RSv 223/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.