1318/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 december 1977 om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland (872/1977) 1―3 och 5 §, av dem 2, 3 och 5 § sådana de lyder i lag 201/1997, som följer:

1 §

I landskapet Åland finns ett landskapsåklagarämbete som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.

Landskapsåklagare är lokal åklagarmyndighet.

2 §

Landskapsåklagarämbetets chef är ledande landskapsåklagaren, som utnämns till tjänsten av riksåklagaren.

Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha den skicklighet och erfarenhet som behövs för uppgiften.

3 §

Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren är allmänna åklagare i landskapet Åland. Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren är direkt underställda riksåklagarens bestämmanderätt.

Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren åtalas för tjänstefel vid Åbo hovrätt.

5 §

I fråga om ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren samt biträdande åklagare gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om häradsåklagare (195/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Tjänsten som ledande landskapsåklagare kan första gången besättas utan att tjänsten lediganslås.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2006
LaUB 19/2006
FvUU 38/2006
RSv 199/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.