1277/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 2 a § 3 punkten, sådan den lyder i lag 635/2004, som följer:

2 a §
Definitioner

I denna lag avses med


3) företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt om pension för företagare (1272/2006) eller enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 197/2006
ShUB 38/2006
RSv 176/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.