1271/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras 1§ i statsrådets förordning (1186/2005) av den 22 december 2005 om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som beviljas med stöd av moment 32.30.40 i statsbudgeten i fråga om statsunderstöd för företags gemensamma projekt och 32.30.49 i fråga om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Pertti Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.