1250/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 89 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 89 § 4 mom., sådant det lyder i lag 402/2005, som följer:

89 §
Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

Tillstånd att installera och reparera digitala färdskrivare får inte beviljas om sökanden utför transporter på vilka tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85.Denna lag träder i kraft den 11 april 2007.

RP 225/2006
KoUB 22/2006
RSv 180/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.