1244/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006):

1 §
Identitetskortet som resedokument

En finsk medborgare får resa ut ur landet till följande länder så att han eller hon som resedokument i stället för pass använder ett sådant identitetskort som avses i 1 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999): Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 17 augusti 2006 om styrkande av rätten att resa i vissa fall (706/2006).

Helsingfors den 21 december 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.