1234/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om fastställande år 2007 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004, som följer:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1―3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 7 360 euro årligen när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 29 520 euro årligen när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 36 480 euro årligen när den skadelidan- de fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till och med den 31 december 2007.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms år 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.