1223/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1549/1995 och 716/2004, en ny 4 c-punkt som följer:

10 §
Inkomst som förvärvats i Finland

Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat


4 c) löneinkomst från en utländsk arbetsgivare för arbete som utförts i Finland då en utländsk uthyrare har hyrt ut en arbetstagare till någon som låter utföra arbete och som finns i Finland,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången på löneinkomst som förvärvats den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 158/2006
FiUB 31/2006
RSv 179/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.