1221/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 §,

sådan den lyder i lag 1276/2004, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,22 procent, kommunernas utdelning 22,03 procent och församlingarnas utdelning 1,75 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6409 procent och församlingarnas andel 7,3591 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs för skatteåret 2007.

RP 144/2006
FiUB 37/2006
RSv 209/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.