1217/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om inkomstskatteskalan för 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2007 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) skall betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
12 400 ― 20 400 8 9
20 400 ― 33 400 728 19,5
33 400 ― 60 800 3 263 24
60 800 ― 9 839 32
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 143/2006
FiUB 36/2006
RSv 208/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.