1216/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 3 § 4 punkten som följer:

3 §
Samfund

Med samfund avses i denna lag


4) aktiebolag, andelslag, sparbanker, placeringsfonder, universitetsfonder, ömsesidiga försäkringsbolag, lånemagasin, ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser och anstalter,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 266/2006
FiUB 39/2006
RSv 228/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.