1188/2006

Given i Helsingfors den 18 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 augusti 2005 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner (662/2005) bilaga 1 och bilaga 2, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1061/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006. Förordningen tillämpas första gången vid fördelningen av kostnader som hänför sig till år 2006.

Helsingfors den 18 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.