1180/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 342/2004, som följer:

20 §
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning skall företes ett typregisterutdrag, ett intyg över överensstämmelse eller den utredning som man önskar åberopa över att fordonet i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse.

2. Dessutom skall vid registreringsbesiktningen företes en utredning över tidigare registrering i Finland, om ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt. I fråga om ett fordon som införts begagnat från en EES-stat skall till besiktningsförrättaren överlämnas ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. Om det utländska registreringsintyget som består av två delar saknar del II kan registreringsbesiktningen av fordonet godkännas om uppgift fås från den tidigare registreringsstatens myndighet om att det inte finns något hinder för registrering av fordonet i Finland. I fråga om ett fordon som införts begagnat från en annan stat än en EES-stat skall företes ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. I fråga om ett fordon som införts begagnat från landskapet Åland skall företes ett registreringsintyg som givits av landskapet Åland.

3. I fråga om ett fordon som inte har typgodkänts eller tidigare antecknats i något register i Finland eller någon annanstans eller som tidigare registrerats i utlandet eller i landskapet Åland och som till sin konstruktion och utrustning ändrats, skall vid besiktningen utöver andra utredningar företes ett av fordonstillverkaren eller dennes representant utfärdat intyg över den tekniskt tillåtna största totalmassan och de tekniskt tillåtna största axelmassorna samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver. Ett intyg gällande massorna behöver dock inte företes i fråga om ett fordon som tagits i bruk före år 1970.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Helsingfors den 14 december 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.