1172/2006

Given i Helsingfors den 15 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i vissa program för utveckling av landsbygden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §

Om stödet finansieras ur ett nationellt program för utveckling av landsbygden enligt 3 § 10 punkten i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller ett mål 1 -program enligt 2 § 1 mom. 1 punkten eller ett nationellt landsbygdsprogram enligt 2 § 1 mom. 2 a punkten eller ett program för gemenskapsinitiativ för landsbygden enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning (609/2000) löper tiden för ansökan om stöd ut den 29 december 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2006.

Helsingfors den 15 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Riitta Tevaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.