1157/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2002 om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden (1289/2002) 28 § 1 mom. 2 punkten samt

fogas till 31 § ett nytt 3 mom. som följer:

28 §
Stödets maximibelopp

Stöd, inklusive annan offentligt finansiering, får beviljas till högst:


2) 100 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamhet som avses i 10 § och som gäller vattentillgångsprojekt som genomförs inom Östra Finlands mål 1-programområdet samt för verksamhet som avses i 2 kap. och som gäller utvecklingsprojekt enligt 53 § i statsrådets förordning och forskningsprojekt enligt 65 § i statsrådets förordning,


31 §
Ikraftträdande

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts senast den 31 december 2006, med undantag för utvecklingsprojekt som avses i 53 § i statsrådets förordning och forskningsprojekt som avses i 65 § i statsrådets förordning.


Denna förordning träder i kraft den 20 december 2006.

Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.