1155/2006

Given i Helsingfors den 7 december 2006

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 8 § i lagen av den 5 februari 1999 om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999), sådan den förstnämnda lyder i lag 348/1994:

1 §

För utförseltillstånd som avses i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999) uppbärs en fast avgift på 60 euro. För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom. behöver avgiften likväl inte tas ut enligt prövning av Statens konstmuseum.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Statens konstmuseum prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) konstutställningar,

2) multikonstnärliga framföranden och andra program,

3) publikationer och andra produkter avsedda för försäljning,

4) sakkunnig- och informationstjänster,

5) användning av bilder,

6) användning av lokaler,

7) andra beställda prestationer och sakkunnigtjänster.

3 §

Statens konstmuseum beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Begränsad användning av samlingar, bild- och informationsmaterial samt register i museets lokaler är avgiftsfri självservice.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till den 31 december 2009.

Helsingfors den 7 december 2006

Kulturminister
Tanja Saarela

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.