1139/2006

Given i Helsingfors den 7 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen av den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/1995) 6 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1072/2001, samt

ändras 2 och 3 a §, av dem 2 § sådana de lyder, 2 § i nämnda förordning 1072/2001 och 3 a § i förordning 779/2003, som följer:

2 §
Tabellavgift

För indrivning av penningfordran skall gäldenären betala tabellavgift enligt beloppet på indriven fordran eller del därav enligt följande:

Fordran eller del därav euro Tabellavgift euro
högst 14 2,50
över 14 men högst 27 5,00
över 27 men högst 67 7,00
över 67 men högst 165 11,50
över 165 men högst 335 25,00
över 335 men högst 670 51,00
över 670 men högst 1 680 76,00
över 1 680 men högst 8 400 118,00
över 8 400 185,00

3 a §
Redovisningsavgift

För varje belopp som redovisas till en borgenär skall borgenären i redovisningsavgift betala 1,25 % av beloppet, dock högst 400 euro per gång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 7 december 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.