1133/2006

Given i Helsingfors den 7 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i bostadsbidragsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i bostadsbidragsförordningen av den 12 november 1993 (949/1993) 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 182/1995 och 742/2001, som följer:

1 §

Till totalbeloppet av de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för erhållande av bostadsbidrag räknas inte:

1) vårdbidrag och barntillägg enligt folkpensionslagen (347/1956) och barnpension enligt lagen om familjepension (38/1969) eller enligt en lag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

3) ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

4) vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969),

5) underhållsbidrag till barn som erläggs på grund av domstols beslut eller skriftligt avtal,

6) underhållstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998),

7) barnbidrag enligt lagen om barnbidrag (796/1992),

8) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/1988),

9) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

10) ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle,

11) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från ikraftträdandet eller från en senare tidpunkt.

Helsingfors den 7 december 2006

Minister
Hannes Manninen

Bostadsråd
Raimo Kärkkäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.