1128/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 96 och 97 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 96 § 2 mom., sådant det lyder i lag 392/2006, och

ändras 97 § 4 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

97 §

En arbetsplatskassa som avses i sjukförsäkringslagen skall också tillställa Folkpensionsanstalten de handlingar som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 78/2006
ShUB 32/2006
RSv 153/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.