1109/2006

Given i Helsingfors den 7 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om näringsförbudsregistret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen av den 13 februari 1998 om näringsförbudsregistret (121/1998) 6 § samt

ändras 1 §, 2 § 2 mom. och 4 § som följer:

1 §

Utöver vad som bestäms i 21 § 1 mom. i lagen om näringsförbud (1059/1985) skall i näringsförbudsregistret på grundval av domstolens meddelande antecknas de uppgifter som avses i 2―5 §.

2 §

I uppgiften skall anges

1) den domstol som har meddelat avgörandet, dagen för avgörandet samt övriga uppgifter som behövs för att kunna identifiera avgörandet,

2) de omständigheter som anges i 21 § 1 mom. i lagen om näringsförbud inbegripet undantag som domstolen med stöd av 4 § 3 mom. i nämnda lag har bestämt beträffande näringsförbudets innehåll.

4 §

I registret skall antecknas också uppgift om upphörande av tillfälligt näringsförbud med stöd av 11 § 2 mom. i lagen om näringsförbud.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 7 december 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Liisa Lehtimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.