1097/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 70 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) rubriken för 70 § och 70 § 3 mom., av dem rubriken sådan den lyder i lag 227/1995, som följer:

70 §
Vissa förmåner för riksdagsledamöter, medlemmar av statsrådet och ledamöter av Europaparlamentet

Skattepliktig inkomst är inte rätten till gratis resor i samband med skötseln av uppdraget som riksdagsledamot eller medlem av statsrådet eller bostadsförmånen inklusive därtill hörande tjänster i samband med skötseln av uppdraget som statsminister.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 93/2006
GrUB 8/2006
RSv 113/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.