1075/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 81 § 1 mom. lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006):

1 §

Lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) träder i kraft den 1 januari 2007.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.