1067/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2006 om ändring av lagen om statens pensionsfond (531/2006) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Det belopp som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond och som överförs ur fonden till statsbudgeten utgör 2006 och 2007 högst 40 procent av den utgift som samma år föranleds av pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 123/2006
FiUB 20/2006
RSv 151/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.