1045/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan mejerier beviljas transportbidrag för mjölk år 2006 så som bestäms i denna förordning.

Med mjölk avses i denna förordning helmjölk som insamlats hos producenterna.

2 §
Transportbidrag för mjölk

Till mejerier kan år 2006 beviljas transportbidrag för mjölk till ett belopp av sammanlagt högst 2,08 miljoner euro för mjölk som 2005 insamlats från följande stödområden som omfattas av nordligt stöd. Bidragen kan betalas till högst följande belopp:

Stödområde Bidrag
euro/1 000 liter
C2 norr 10,41
C3:P2 14,46
C3:P3 8,28
C3:P4 3,52
C4:P4 15,55
C4:P5 56,70

Till de områden som omfattas av transportbidrag för mjölk och som avses i 1 mom. hör följande kommuner:

C2 norr

Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala och Vuolijoki samt Kajana stad

C3:P2

Hyrynsalmi, Keminmaa, Kuivaniemi, Simo, Tervola och Yli-Ii samt Kuhmo och Torneå stad

C3:P3

Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Ranua, Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå samt Rovaniemi

C3:P4

Kuusamo och Posio

C4:P4

Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski och Sodankylä

C4:P5

Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä kommun de lägenheter som hör till mjölkproduktionsstödsområdet C4/P5.

Om summan av det transportbidrag som med stöd av denna förordning och i övrigt har betalats eller skall betalas till bidragstagaren överstiger det belopp som föreskrivs i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

3 §
Ansökan om och betalning av transportbidrag för mjölk

Transportbidrag för mjölk söks hos jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 december 2006. Ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett. I ansökan skall uppges de mjölkmängder som mottagits per stödområde år 2005.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 december 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.