1038/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om territorialövervakning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 november 2000 om territorialövervakning (971/2000) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Tillståndsmyndighet

Skärgårdshavets marinkommando och Finska vikens marinkommando är behöriga att handlägga och avgöra ärenden som gäller beviljande av tillstånd för verksamhet som avses i 17 § 1 mom. i territorialövervakningslagen och som bedrivs på ett skyddsområde som hör till truppförbandets verksamhetsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsrådet
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.