1033/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen av tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) 1 § 3 a-punkten, sådan den lyder i förordning 789/2001, som följer:

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:


3 a) i försvarsmakten tjänst för viss tid som reservofficer, tjänst för viss tid som specialofficer och tjänst för viss tid som underofficer,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Arbetsmarknadsjurist
Marja Isomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.