1027/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 24 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) sådant det lyder i lag 448/2006:

1 §

Kontrollavgiften i kollektivtrafik är 80 euro. Avgiften gäller i intern kollektivtrafik i städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda, i regional busstrafik inom huvudstadsregionens samarbetsdelegations verksamhetsområde samt på järnvägarna i kollektivtrafik.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 2 december 2005 om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik (960/2005).

Helsingfors den 24 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Tuula Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.